Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Fritids

Lagga fritids finns integrerat i skolan. VI delar lokaler med förskoleklassen och år 1. VI har även tillgång till gymnastiksalen. Fritidsverksamheten är till för år 1-3.  Vi öppnar gemensamt med Laggagubbens förskola klockan 06.30 och vi stänger klockan 17.30 Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Telefonnummer till fritids: 018-34 79 16
Epost: lagga.fritids@gmail.com


Personal
Vi som arbetar på fritids är:

Carina Friberg
Annelie Nygren
Lena Charpentier
Inger Nordqvist

Rutiner
Så här ser en dag på fritids ut:

 • Förskolan Laggagubben öppnar 6.30. Frukost serveras för de barn som kommer till klockan 7.00.
 • Barnen går ut på skolgården kl 7.30 där en pedagog finns ute. Skoldagen börjar klockan 7.55.
 • Mellanmål severas i matsalen. Vi äter olika omgångar, år 2 och år 3 äter klockan 13.45 därefter äter år 1 klockan 14.05. Förskoleklassen äter mellanmål i Grottans lokaler. När alla har ätit är det utelek och vi går in tidigast klockan 14.45.
 • Vi har olika aktiviteter inomhus som till exempel massage, teater och skapande verksamhet.
 • Vi har tillgång till gymnastiksalen där vi oftast har planerade aktiviteter som till exempel innebandy, fotboll, basket och olika lekar.
 • Klockan 16.00 är det fruktstund.
 • Vi stänger verksamheten klockan 17.30

Onsdagar slutar F-2 skolan klockan 12 och vi har utedag med planerade aktiviteter fram till klockan 13.30 då slutar skolan slutar för övriga klasser. Fredagar slutar skolan klockan 11 för år F-2 och vi är ute på skolgården till cirka 12.30, därefter har vi olika aktiviteter att välja på inomhus.

Mål
Målen för Lagga fritids verksamhet är:

 • Varje barn ska känna trygghet, visa hänsyn och respektera andras olikheter och deras åsikter.
 • Vi vill stärka barnens självförtroende och ge alla barn, oavsett kön samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
 • Vi ska stödja barnens sociala utveckling och självständighet.
 • Barnen ska få möjlighet att inhämta kunskaper om, samt få ökad miljömedvetenhet genom praktiskt deltagande i fritidsverksamhetens miljöarbete.
 • Senast uppdaterad 8 maj 2017