Resultat och metoder

Vi arbetar för att främja varje elevs fortsatta lärande och kunskapsutveckling.

 

landning2a

Resultat och metoder

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Resultat och metoder

Lagga skola arbetar ständigt med att ge trygghet i elevernas skolvardag. Detta bidrar till stabilitet, glädje och lust att lära.

Till vänster kan du läsa om våra rutiner, värdegrund och även hitta de planer och styrande dokument som vi arbetar efter.

 

  • Senast uppdaterad 8 maj 2017