Barn i behov av särskilt stöd

Med ett förhållningssätt som utgår från att alla barn kan lyckas.

landning4
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Stöd, hälsa och trygghet

Tidiga insatser

Alla elever har kapaciteten att lyckas, vi på Lagga skola arbetar ständigt för att ge det stöd som det finns behov av. Detta för att elever inte ska få känslan av misslyckanden, vilket kan påverka lusten och glädjen i skolan. Tidiga insatser och förutseende är optimalt för att förhindra detta, därför jobbar vi med specialfunktioner, integrering i den vanliga undervisningen och även enskilt eller i mindre grupp. 
För att kunna stötta så mycket som möjligt sker ett ständigt samarbete mellan skola och hem.   

Stöd i undervisningen

För att kunna nå målen behöver vissa elever specialundervisning eller andra specialpedagogiska insatser, enskilt eller i grupp.

 Elever i behov av stöd inkluderas i den vanliga undervisningen. Mentorn gör en kartläggning med en analys av elevens förmågor. Efter det gör vi en plan för hur skolan på bästa sätt kan stödja eleven i sin utveckling.

Stödundervisningen är inte statisk, utan erbjuds i 8-12 veckors intervaller beroende av insats. Efter perioden utvärderar vi elevens utveckling och resultat för att visa om vi har satt in rätt åtgärder. Om inte så planerar vi andra möjliga åtgärder. Dokumentation sker av både mentor och specialfunktion.

  • Senast uppdaterad 8 maj 2017