Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Försäkringar

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Knivsta kommuns verksamhetsområde med försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Dygnet runt

Barn och elever inskrivna i förskolor/pedagogisk omsorg, grund, gymnasie- och särskolor är försäkrade dygnet runt. Med dygnet runt avses skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden.

Olycksfallförsäkringen gäller barn på både kommunala och  fristående förskolor och skolor.

Skol- och verksamhetstid

Elever inskrivna i grundvux, särvux och SFI är försäkrade under verksamhetstid

Om något händer

Sök läkare eller tandläkare

Vårdnadshavaren anmäler skadan till Länsförsäkringar Uppsala, telefon 018 - 68 55 00 eller på Länsförsäkringars hemsida. Se länk till höger.

Tänk på

  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till och från skolan/förskolan, ska vara ordinerade av läkare samt prövade och godkända av Länsförsäkringar.

Ditt barn är däremot inte ansvarsförsäkrat genom kommunen. Med ansvarsförsäkring menas försäkring som täcker personskada eller sakskada som barnet vållat.

Olycksfallsförsäkringen gäller inte heller vid sjukdom.

 

Länken nedan går till ett bifogat dokument där du kan läsa mer om vad som gäller med försäkringen.

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring 

Länken nedan går till en bifogad blankett för skadeanmälan.

Blankett Skadeanmälan

 

 

 

  • Senast uppdaterad 8 maj 2017