Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Modersmål

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har också rätt till modersmålsundervisning.

Barn som går i förskoleklass har inte rätt till modersmålsundervisning, men Knivsta erbjuder undervisning i mån av plats.

Varför modersmålsundervisning?

Studierna i modersmål syftar till att barnet ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd på modersmål i olika sammanhang.

Huvudansvaret för barnets kunskaper i sitt modersmål har föräldrarna. Skolans undervisning är ett komplement. Förutom att stödja elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet ska eleven också få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.

Hur?

Knivsta kommun anordnar modersmålsundervisning med hjälp av mångkulturella enheten BUF i Sigtuna kommun.

Undervisningen anordnas i ett språk om minst fem elever anmält sig och det finns en lämplig lärare som kan bedriva undervisningen.

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har från den 1 juli 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. De har rätt att få undervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet och eleven saknar grundläggande kunskaper i språket. Då har eleven möjlighet att läsa språket som nybörjarspråk. Undervisningen anordnas även om endast en elev  har anmält sig till undervisningen.

Undervisningen förläggs till de skolor där lämpliga grupper kan bildas. Undervisningsgrupper ska om möjligt vara homogena. Om eleverna har ungefär samma ålder och språkkunskaper får de ut mest av undervisningen.

Man får betyg i modersmål från årskurs 6 som i andra ämnen.

Antagning till undervisning sker vid terminsstart. Ansökan måste ha kommit till Knivsta kommun senast den 15 mars för kommande hösttermin och 15 oktober för kommande vårtermin.

Läs mer om Modersmålsundervisning på Skolverkets hemsida, se länk till höger.

Om eleven inte ska fortsätta med modersmålsundervisningen måste skriftlig avanmälan på blankett (se till höger) göras till:

Knivsta kommun 
Utbildningskontoret
741 75 Knivsta

Mer information: tel 018-34 70 00 


 

  • Senast uppdaterad 8 maj 2017