Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Behov av särskilt stöd

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens mål."
(Skollagen 3 kap.)

Om det framkommer att en elev är på gränsen att inte nå upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås, eller om en elev har andra svårigheter i skolan, skall rektor snarast ansvara för att behoven utreds. Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd, skall han/hon ges sådant stöd med utgångspunkt från ett åtgärdsprogram som arbetas fram.

Information om arbetsgången runt särskilda behov  finns på varje förskola och skola.

  • Senast uppdaterad 8 maj 2017